kolejnictwo-filatelistyka.eu
Kolejnictwo - filatelistyka
informacje o znaczkach, stemplach, frankaturach mechanicznych, całostkach, widokówkach
i innych walorach pocztowych i niepocztowych zwiazanych z transportem szynowym

Znaczki pocztowe Znaczki personalizowane Spersonalizowane
znaki opłaty pocztowej
Stemple Całostki Karty beznominałowe Inne walory

OKZ PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego Archiwum wiadomości Linki Kontakt


24.11.2023 r.

7 grudnia 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową XX Jubileuszowa Barbóreczka 2023 Turniej w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn. Na kartce wózki kopalniane.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Datowniki okolicznościowe związane z transportem szynowym z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (2).


21.11.2023 r.

   
   Komunikat nr 6 z 18 listopada 2023 roku.

    Informuję, że Sekretarz Klubu kol. Krzysztof Błaszczyk przygotował projekt arkusza usługi MójZNACZEK
    nawiązującego do kartki okolicznościowej, która będzie wprowadzona do obrotu w UP Poznań 2 i w UP Poznań 5.Zamówienia na cały arkusz proszę składać do 23 listopada 2023 roku bezpośrednio do kol. Krzysztofa na adres blaszczyk26@interia.pl .
W zależności od ilości zamówionych arkuszy (myślę, że będzie to pow. 11 arkuszy) koszt wyniesie 50.00PLN plus koszt przesyłki.
Pozdrawiamy
Piotr Topolski
Krzysztof Błaszczyk

17.11.2023 r.

25 listopada 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową 70. rocznica wyprodukowania pierwszego parowozu serii Ty51.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
23 września 2023 r. weszła do obiegu kartka pocztowa 25. rocznica powstania Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki "Prymus". Na karce mi.in. dworzec kolejowy Ruda Śląska Chebzie - obecnie Stacja Biblioteka.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Znaczek envelo Miejska Biblioteka Publiczna Ruda Śląska Stacja Biblioteka Dworzec Roku 2019.


Datowniki okolicznościowe związane z transportem szynowym z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (2).


Szwedzka frankatura mechaniczna związana z transportem szynowym.10.11.2023 r.

W dniu 25 listopada 2023 roku w urzędach pocztowych Poznań 2 i Poznań 5 będą stosowane datowniki okolicznościowe 70. rocznica wyprodukowania pierwszego parowozu serii Ty51 1953 - 2023.

       

[źródło: https://www.poczta-polska.pl ]
15 listopada 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową Parowóz Tki3-87.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Datowniki okolicznościowe związane z transportem szynowym z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.03.11.2023 r.

Wydawnictwa Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów z okazji Dnia Kolejarza 2023.


 
Spersonalizowany znak opłaty pocztowej MójZnaczek
150 lat Warszawskiej Kolejówki - XI Zjazd Absolwentów. 
W dniu 14 października 2023 roku w urzędzie pocztowym Warszawa 1 był stosowany datownik okolicznościowy 150 lat Warszawskiej "Kolejówki" XI Zjazd Absolwentów.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl ]
 
Znaczek envelo 150 lat Warszawskiej Kolejówki.Okolicznościowe koperta 180 lat Kolei Wrocław-Świebodzice
Wystawa Kolekcjonerska Świebodzice 26-28 października 2023 r.
Krajowa Wystawa Filatelistyczna Wrocław, 27-29 października 2023 r.
.
Nakład 200 sztuk, projekt Rafał Wincewicz.Kolej linowa na Kasprowy Wierch (4).
Kartka okolicznościowa 75 lat Kolei Linowej Kasprowy Wierch i dwa stemple dodatkowe. W 2007 roku nastąpiła przebudowa i modernizacja kolei linowej, kolej zyskała m.in. nowe wagony, które są widoczne na kartce i stemplu dodatkowym.20.10.2023 r.


Zarząd Okręgu Polskiego Związku Filatelistów we Wrocławiu

zaprasza na

Krajową Wystawę Filatelistyczną "180 lat kolei Wrocław - Świebodzice"

(Sala Sesyjna Dworca Głównego we Wrocławiu)

Program Wystawy:

27.10.2023 (piątek)
godz. 11.00 – uroczyste otwarcie wystawy, poczta kolejowa

28.10.2023 (sobota)
godz. 10.00-12.30 – konferencja „Kolej na Dolnym Śląsku – historia i pasja”
godz. 12.30 – Ogólnopolski Zlot Postcrosserów

20.10.2023 (niedziela)
godz. 8.00-11.00 – spotkanie wymienne (pl. Solidarności 1/3/5, aula 404, IV p.)
godz. 10.00-12.00 – spotkania jurorów z wystawcami
godz. 14.00 – ogłoszenie wyników i zamknięcie wystawy

Program konferencji „Kolej na Dolnym Śląsku – historia i pasja”

28.10.2023 (sobota), Sala Sesyjna Dworca Głównego we Wrocławiu
godz. 10.00 – Artur Marsy, Okręg Wrocławski PZF – Kolej Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzicka w kolekcjonerstwie
godz. 10.25 – Jerzy Lehmann, Okręg Opolski PZF – Stemple biletowe Kolei Górnośląskich
godz. 10.50 – Wojciech Zdanowski, Koleje Dolnośląskie S.A. – Rozwój transportu kolejowego na Dolnym Śląsku
godz. 11.15 – Tomasz Surma, Muzeum Poczty i Telekomunikacji – Ambulanse pocztowe – źródła ze zbiorów MPiT
godz. 11.40 – Tadeusz Wincewicz, Okręg Wrocławski PZF – Ambulanse pocztowe na Dolnym Śląsku po roku 1945
godz. 12.05 – Witold Mikołajczyk, Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF – Czas przeszły dokonany – impresje o klasie widokówek

Stoisko pocztowe:
- 27.10.2023: godz. 9.30-16.30
- 28.10.2023: godz. 9.30-16.30
- 29.10.2023: godz. 9.30-14.00

25 października 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową 180 lat kolei Wrocław - Świebodzice 1843 - 2023. Na kartce dworzec Świebodzki we Wrocławiu, uskrzydlone koło kolejowe, dworzec kolejowy w Świebodzicach.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
70. Rocznica wyprodukowania pierwszego parowozu serii Ty51 w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" im. Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca z okazji 70. Rocznicy wyprodukowania pierwszego parowozu serii Ty51.
Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające najcięższy polski parowóz Ty51. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,80 zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6,80 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 8,30 zł/szt. (brak miejsca na kopercie okolicznościowej na e-R-kę). Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 8,30 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Porto frankatur zgodne z cennikiem poczty tylko w obrocie krajowym. Zamówienia które mają być wysłane na zagraniczne adresy realizowane będą tylko w kopertach zwrotnych, przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej (list priorytetowy nierejestrowany 8,30 zł, list polecony priorytetowy 19,20 zł). W przypadku wątpliwości proszę pytać o koszt realizacji zamówienia. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do 03.11.2023 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „FRANKOTYP”
Skr. Poczt. 325
90-950 Łódź 1


Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 03.11.2023 r. Ze względu na brak możliwości śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.
Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej informacji na naszej stronie internetowej https://zgpzf.pl/frankotyp . Posiadamy zapas niektórych wcześniejszych frankatur, zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący klubu
Krzysztof Błaszczyk


Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej MójZnaczek 30. rocznia Poświęcenia Szkandaru Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Czechowice-Dziedzice .Znaki polecenia Urzędów Przewozu Poczty (cd.)13.10.2023 r.

   Sprawozdanie i fotorelacje z 79. Spotkania OKZ PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego, które odbyło się 7 października 2023 r. znajdują się pod linkiem.


W dniu 27 października 2023 r. zostanie zorganizowana Kolejowa Poczta Specjalna z okazji 180 lat linii kolejowej Wrocław-Świebodzice. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Świebodzice 1 (Wystawa Kolekcjonerska na Dworcu Kolejowym w Świebodzicach) – Dworzec Kolejowy w Świebodzicach – Dworzec Kolejowy Wrocław Główny – Urząd Pocztowy Wrocław 68 (stoisko na Krajowej Wystawie Filatelistycznej).
Regulamin Kolejowej Poczty Specjalnej jest dostępny na stronie kzp.pl.W dniu 27 października 2023 r. zostanie zorganizowana Kolejowa Poczta Specjalna z okazji 180 lat linii kolejowej Wrocław-Świebodzice. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Wrocław 68 (stoisko na Krajowej Wystawie Filatelistycznej) – Dworzec Kolejowy Wrocław Główny – Dworzec Kolejowy w Świebodzicach – Urząd Pocztowy Świebodzice 1 (Wystawa Kolekcjonerska na Dworcu Kolejowym w Świebodzicach).
Regulamin Kolejowej Poczty Specjalnej jest dostępny na stronie kzp.pl.
Okolicznościowe nalepki polecenia od 27 października 2023 r.:

w urzędzie pocztowym Wrocław 68 - Krajowa Wystawa Filatelistyczna 180 lat Kolei Wrocław-Świebodzice, nakład 200 sztuk, projekt Rafał Wincewicz,
w urzędzie pocztowym Świebodzice 1 - Wystawa Kolekcjonerska 180 lat Kolei Wrocław-Świebodzice, nakład 200 sztuk, projekt Rafał Wincewicz.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
W dniu 29 września 2023 roku w urzędzie pocztowym Kleszczele był stosowany datownik okolicznościowy 150 lat linii kolejowej Brześć-Grajewo.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl ]
29 września 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową 150 lat linii kolejowej Brześć - Grajewo. Budynki dworców. Kleszczele. Na kartce dworzec kolejowy Kleszczele.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]


Fundacja ProKolej wspólnie ze Starostwem Starachowickim, Urzędem Miasta Starachowice oraz Muzeum Przyrody i Techniki
zaprasza w dniach 20-22 października 2023 r. do Starachowic na

III Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei.

Program oraz formularz rejestracyjny są już dostępne na stronie:

https://kolej365.pl/iii-kongres-entuzjastow/
06.10.2023 r.

   79. Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego.

Spotykamy się 7 października 2023 roku, w godz. 10.30 - 14.00, w sali im. Edwarda Stachury "Steda" na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim.
Wejście do Sali znajduje się od strony Parku, jest tam także parking.
Na ulicy Dworcowej (za przejazdem kolejowym) znajduje się Urząd Pocztowy Aleksandrów Kujawski 1 czynny w sobotę w godz. 8-14.
Spotkanie dwóch Cesarzy w Aleksandrowie.[ze zbiorów Ryszarda Smulkowskiego]
11 października 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową Krajowa Wystawa Filatelistyczna 180 lat kolei Wrocław-Świebodzice.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
W dniu 18 października 2023 roku w urzędzie pocztowym Poznań 2 będzie stosowany datownik okolicznościowy 110 lat Dworcowego Urzędu Pocztowego.


[źródło: https://www.kzp.pl]
W dniach 30 września i 1 października w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wiejskiej 6 w Brodnicy odbyła się wystawa modelarska „Makieta kolejowa - Kolej w miniaturze - Brodnica 2023”. Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji. Między innymi można było zobaczyć kolejową makietę modułową. Makieta odwzorowywała pewien fragment szlaku kolejowego wraz z całą infrastrukturą kolejową. Na makiecie jeździły pociągi osobowe, pospieszne, towarowe i techniczne. Wśród wystawców był m. in. Dariusz Horodecki z Orli, członek OKZ PZF "Kolejnictwo". Jego makieta jest ścisłym odzwierciedleniem układu torowego i stacji Bielsk Podlaski w skali HO. Robi wrażenie – ma długość 17 metrów i była największą na tej wystawie.

Adam MurawskiII Średzki Zlot Parowozów 2023.
W dniach 30 września i 1 października 2023 r. w Środzie Wielkopolskiej spotkało się pięć parowozów: bieszczadzkie Kp4-3772 i Ty-1884, z Ełku Px48-1752 i ze Środy Px48-1756 oraz Px48-1920. Podczas niedzielnej parady prezentowały się pojedynczo, parami i w jednym szeregu! Poza tym prowadziły pociągi do Zaniemyśla lub krótsze do Słupii.

Ryszard Smulkowski
29.09.2023 r.

   Ukazał się numer Wrzesień 2023 (86) AKTUALNOŚCI Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego.  Krajowa Wystawa Filatelistyczna „180 lat kolei Wrocław - Świebodzice”.


6 października 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową 180 lat linii kolejowej Wrocław-Świebodzice 28.10.1843 r. – 28.10.2023 r. Na kartce dworce kolejowe Wrocław Główny i Świebodzice, w tle Wrocław Świebodzki.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
W dniu 28 października 2023 roku w urzędzie pocztowym Wrocław 68 będzie stosowany datownik okolicznościowy 180 lat linii kolejowej Wrocław-Świebodzice Dworzec Świebodzicki we Wrocławiu, XIX w.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl ]
Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej MójZnaczek 180 lat linii kolejowej Wrocław-Świebodzice.[źródło: https://www.kzp.pl/]