kolejnictwo-filatelistyka.eu
Kolejnictwo - filatelistyka
informacje o znaczkach, stemplach, frankaturach mechanicznych, całostkach, widokówkach
i innych walorach pocztowych i niepocztowych zwiazanych z transportem szynowym

Znaczki pocztowe Znaczki personalizowane Spersonalizowane
znaki opłaty pocztowej
Stemple Całostki Karty beznominałowe Inne walory

OKZ PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego Archiwum wiadomości Linki Kontakt


26.05.2023 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

20 maja 2023 roku na terenie dworca Łódź Fabryczna odbyło się nasze 78. Ogólnopolskie Spotkanie, które rozpoczęło się o godz. 10.15 powitaniem gości oraz przybyłych członków klubu. Oklaskami powitano gości honorowych Pana Zbigniewa Szafrańskiego – byłego Prezesa PKP PLK S.A., organizatora Wystawy Makiet Kolejowych oraz Pana Pawła Krawczyka – Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki w Łodzi, organizatora stoiska pocztowego Łódź 4. Podziękowano partnerom wydarzenia: Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Łódzkiemu Klubowi Modelarzy Kolejowych.
Następnie głos zabrał kol. Arkadiusz Rejter – przewodniczący i członek kol. Krzysztof Błaszczyk – Sekcji Łódzkiej OKZ PZF „Kolejnictwo” – gospodarz spotkania. Wspominano rok 2020, kiedy to Sekcja obchodziła swoje 25-lecie, ale jak wiadomo do spotkania nie doszło. Zaprezentowano wydawnictwa pocztowe przygotowane na dzisiejsze spotkanie oraz omówiono pokrótce wydarzenie towarzyszące.
Zaprezentowano działania promocyjne Klubu, które miały miejsce w dniu 13 maja 2023 roku z okazji „Kolejowej Nocy Muzeów”. Zaprezentowano klubowy roll-up, na którym znalazło się nasze logo oraz znaki pocztowe ukazujące postać Ernesta Malinowskiego. Od teraz będzie on towarzyszył naszym spotkaniom.
Po krótkiej przerwie kol. Józef Kosik – gospodarz spotkania w Aleksandrowie Kujawskim – przedstawił ustalenia jakich dokonał z Burmistrzem Miasta. Są to: udostępnienie sali kolumnowej zabytkowego dworca im. Edwarda Stachury, sponsorowanie kartki okolicznościowej ewentualnie także datownika okolicznościowego. Ustalono datę spotkania na 7 października 2023 roku.
Kolejnym tematem było omówienie spraw finansowych. Poczyniono wydatki na walory pocztowe stanowiące abonament klubowy oraz materiały promocyjne (ulotki i roll-up). Jesteśmy na plusie i to dzięki Waszym składkom. W tym roku składka pozostaje bez zmian, ale podjęliśmy dyskusję na jej zwiększeniu w przyszłym roku. Treść uchwały będziemy przegłosowywać na jesiennym spotkaniu.
Zaprezentowano kolejny numer Zjazdowy Aktualności A/2023, a w nim: historia dworca Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska, reprodukcje kartek okolicznościowych wydanych przez Pocztę Polską S.A. (styczeń-kwiecień 2023), rubryka To Warto Wiedzieć. Przypomnę, że biuletyn jest dostępny wyłącznie w dniu spotkania dla przybyłych członków i gości (nie będzie publikowany na stronie Klubu).
Członkowie klubu otrzymali najnowsze wydanie Przeglądu Rocznego 2020. Jest to kontynuacja i próba nadrobienia zaległości w edycji tego periodyku. Pozostali członkowie otrzymają go z korespondencją wrześniową.
W 2025 roku będziemy obchodzić 40-lecie Klubu. Czasu pozostało tak naprawdę niewiele, stąd propozycja nad zastanowieniem się jak uczcić Naszą rocznicę (nie chodzi o datownik czy kartkę) Z sali padły propozycje: wystawy, publikacji książki lub jakiegoś innego zwartego wydawnictwa. Może macie jeszcze jakieś propozycje?
Z sali padła propozycja na temat przyłączenia do abonamentu frankatur mechanicznych. Obecny na spotkaniu Przewodniczący Klubu „Frankotyp”, a zarazem sekretarz naszego Klubu przyjął to z aprobatą, gdyż gwarantuje mu to zbyt min. 80 walorów. Z uwagi na rozbieżność interesów zwracam się do Was z pytaniem:
Czy jesteście za włączeniem frankatur mechanicznych do klubowego abonamentu? Koszt za sztukę wynosi ok 6,00 zł, a takie wydawnictwa ukazują się dwa lub trzy w roku (dotyczy wyłącznie frankatur z naszego tematu). Wiąże się to z podwyższeniem składki.
Oczekuję na propozycje miast-gospodarzy Naszych spotkań na 2024 rok. Jeżeli takie się pojawią omówimy na jesiennym spotkaniu.

Serdecznie pozdrawiam
Piotr Topolski
Prezes OKZ PZF „Kolejnictwo”


Od 17 czerwca 2023 roku w urzędzie pocztowym Gliwice 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy 10-lecie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Gliwicach 2013 - 2023. Na datowniku stylizowana lokomotywa elektryczna.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Datownik okolicznościowy, okolicznościowy nadruk na kartce pocztowej i koperty wydane z okazji XXXV Międzynarodowej Wystawy Modeli Kolejowych - Warszawa'88.


40. rocznica II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. .

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" im. Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca z okazji 40. Rocznicy II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające herb papieski i godło Polski wraz ze stosownym napisem. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,80 zł/szt. lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6,80 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 8,30 zł/szt. (brak miejsca na kopercie okolicznościowej na e-R-kę). Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 8,30 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Porto frankatur zgodne z cennikiem poczty tylko w obrocie krajowym. Zamówienia które mają być wysłane na zagraniczne adresy tylko w kopertach zwrotnych, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej (list priorytetowy nierejestrowany 8,30 zł, list polecony priorytetowy 19,20 zł). Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do 13.06.2023 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „FRANKOTYP”
Skr. Poczt. 325
90-950 Łódź 1


Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 13.06.2023 r. Ze względu na brak możliwości śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.
Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej informacji na naszej stronie internetowej https://zgpzf.pl/frankotyp . Posiadamy zapas niektórych wcześniejszych frankatur, zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący klubu
Krzysztof Błaszczyk19.05.2023 r.

Noc Muzeów


W sobotę 13 maja 2023 r. na terenie Stacji Muzeum w Warszawie odbyła się w godzinach wieczornych (19.00-01.00) kolejna edycja „Nocy Muzeów”. Na zaproszenie Stacji Muzeum pod hasłem „Kolejowa Noc Muzeów” swoje stoisko prezentował Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego.

Klubowi przypadło właściwe miejsce promocji swojej działalności, gdyż był to zabytkowy wagon bagażowo-pocztowy typ Fg z 1908 r. Przypomnę, że w 2015 r. Klub przygotował wraz z Pocztą Polską kartkę okolicznościową oraz datownik z okazji rewitalizacji tego wagonu.

Na stoisku znalazły się wydawnictwa pocztowe, kartki okolicznościowe, ulotki Poczty Polskiej promujące usługę „MójZNACZEK”, ulotki Polskiego Związku Filatelistów. Był także słodki drobiazg, krówka firmowa Klubu.

Na ekspozycji zaprezentowano znaki pocztowe przedstawiające: różne typy wagonów, sposoby załadunku i obsługi bagażu, obsługę pocztową w wagonie pocztowym. Na kilku znaczkach zagranicznych pokazano stemple ambulansów pocztowych. Na kopertach ukazano współczesne (do 2011 r.) polskie stemple ambulansowe.


Dużą popularnością cieszył się stempel pamiątkowy, który zawierał elementy kolejowe (wagon pocztowy) jak i pocztowe (owalny stempel podobny do tych, które byłu stosowane w ambulansach pocztowych).

Chciałbym bardzo podziękować Panu Mikołajowi Królikowskiemu ze Stacji Muzeum za zaproszenie Klubu na to wydarzenie, Panu Tadeuszowi Dłubiszowi Regionalnemu Koordynatorowi ds. Filatelistyki w Warszawie za wsparcie w materiały promocyjne Poczty Polskiej, Zarządowi PZF za słowa wsparcia.

Piotr Topolski
OKZ PZF „Kolejnictwo”15 czerwca 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową Księżna Daisy Hochberg Von Pless. Księżna Daisy – Księżna Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless (1873-1943) w czasie I wojny światowej pracowała jako sanitariuszka w pociągach sanitarnych..[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej MójZnaczek Sztandar Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKP w Tczewie.12.05.2023 r.

Komunikat nr 2 Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” z dnia 11 maja 2023 roku

Szanowni Klubowicze,
Sekcja Łódzka OKZ PZF „Kolejnictwo” serdecznie zaprasza na 78. Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo”, które odbędzie się 20 maja 2023 roku w sali VIP na terenie Dworca PKP Łódź Fabryczna. Sala będzie udostępniona od godz. 8.00. Na terenie dworca będzie stoisko Poczty Polskiej S.A. a w nim wydawnictwa pocztowe takie jak dwustronna kartka okolicznościowa, koperta okolicznościowa przygotowana przez Sekcję Łódzką, nakładka frankująca, datownik okolicznościowy, MójZNACZEK.
Spotkaniu towarzyszyć będzie „Wystawa Makiet Kolejowych” zorganizowana z okazji 600-lecia Miasta Łodzi.
Sala VIP znajduje się na poziomie „0” tuż przed zejściem na poziom „1” (ruchome schody), przy holu głównym od strony wschodniego wejścia od al. Rodziny Scheiblerów.
Wchodząc od strony ul. płk. Jana Kilińskiego (charakterystyczne zadaszenie) poziom „1” należy dojść do ruchomych schodów i wjechać na poziom „0” a następnie skręcić w prawo.
Mam już gotowy Przegląd Roczny za 2020 rok. Dzięki sponsorowi firmie WOLTAN koszt na 1 członka klubu będzie niewielki (podam przy szczegółowym rozliczeniu). Podczas spotkania osoby tam będące otrzymają swój egzemplarz. Pozostali otrzymają go wraz z wysyłką jesienną (wrześniową).
Osoby, które nie wybierają się na spotkanie a mają jakieś uwagi do działalności Klubu lub chcą zaproponować jakieś tematy do dyskusji proszę o przesyłanie takowych. Przedyskutujemy je.
Przed nami kolejna edycja wydarzenia kulturalnego pt. "Noc Muzeów". W tym roku otrzymaliśmy jako Klub zaproszenie do udziału w Kolejowej Nocy Muzeów organizowanej przez Stację Muzeum (d. Muzeum Kolejnictwa). Nasze stoisko będzie w zabytkowym wagonie pocztowym ustawionym przy Peronie I obok wagonu platformy, na którym odbędą się wieczorne koncerty orkiestry kolejowej. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Naszego stoiska. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Trzymajcie kciuki.
Rozpoczęliśmy wysyłkę Aktualności 85 (majowe) wraz z abonamentem klubowym (kartki okolicznościowe).
Bardzo dziękuję za wpłaty składki członkowskiej.

Pozdrawiam
Piotr Topolski
OKZ PZF „Kolejnictwo”

Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej MójZnaczek wydane z okazji 15. rocznicy Poświęcenia Sztandaru Międzyzakładowego Pomorskiego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Malborku.05.05.2023 r.

Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową wydaną z okazji 78. Spotkania Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego.


Sekcja Łódzka Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" z okazji 78. Spotkania Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego, które odbędzie się 20 maja 2023 r. w sali VIP na Dworcu Łódź-Fabryczna, zaprojektowała Spersonalizowany Znak Opłaty Pocztowej „MójZnaczek”.
Arkusiki można zamówić do 10 maja br., poprzez e-mail: arekrejter@o2.pl lub telefonicznie 784 297 805.
Cena arkusika zostanie ustalona w zależności od ilości zamawianych, w drukarni arkusików ogółem.
Zapraszamy bardzo serdecznie na nasze spotkanie.28.04.2023 r.

78. Ogólnopolskie Spotkanie OKZ PZF "KOLEJNICTWO" im. Ernesta Adama Malinowskiego. .

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" im. Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca z okazji 78. Ogólnopolskiego Spotkania OKZ PZF "KOLEJNICTWO" im. Ernesta Adama Malinowskiego.
Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające skład Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wjeżdżający do tunelu Dworca Łódź Fabryczna. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,80 zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6,80 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 8,30 zł/szt. (brak miejsca na kopercie okolicznościowej na e-R-kę). Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 8,30 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Porto frankatur zgodne z cennikiem poczty tylko w obrocie krajowym. Zamówienia które mają być wysłane na zagraniczne adresy tylko w kopertach zwrotnych, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej (list priorytetowy nierejestrowany 8,30 zł, list polecony priorytetowy 19,20 zł). Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do 15.05.2023 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „FRANKOTYP”
Skr. Poczt. 325
90-950 Łódź 1


Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 15.05.2023 r. Ze względu na brak możliwości śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.
Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej informacji na naszej stronie internetowej https://zgpzf.pl/frankotyp . Posiadamy zapas niektórych wcześniejszych frankatur, zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący klubu
Krzysztof Błaszczyk


Od 20 maja 2023 roku w urzędzie pocztowym Łódź 4 będzie stosowany datownik okolicznościowy 78. Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo”. Na datowniku stylizowany budynek dworca kolejowego Łódź Fabryczna.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Od 11 maja 2023 roku w urzędzie pocztowym Piekary Śląskie 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy 165 lat historii Orła Białego Pokaz Filatelistyczny. Na datowniku stylizowany wagonik kopalniany.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
8 maja 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową Ferdynand Foch Marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski Przyjaciel odradzającej się Rzeczypospolitej. Na ilustracji wagon pasażerski.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Specjalna Poczta Kolejowa na trasie Wrocław – Rawicz i Rawicz – Wrocław.

Obchody 340-lecia traktu pocztowego Warszawa – Toruń – Poznań – Rawicz – Wrocław stały się okazją do zorganizowania Specjalnej Poczty Kolejowej na trasie Wrocław – Rawicz i Rawicz – Wrocław.

Zaraz po otwarciu placówki pocztowej Wrocław 68 pracownicy rozpoczęli opracowywanie przesyłek przygotowanych przez filatelistów z całej Polski do przewozu Pocztą Kolejową. Przesyłki zostały ostemplowane datownikiem okolicznościowym oraz umieszczono je w worku pocztowym.Upoważniona osoba – konwojent – odebrał worek i udał się na stację kolejową Wrocław Główny oczekując na pociąg w kierunku Rawicza. Pociąg relacji Wrocław Główny – Kołobrzeg o handlowej nazwie IC „Malczewski” punktualnie o godz. 9.41 odjechał z peronu 1. Po 40 minutach jazdy pociąg zatrzymał się na stacji Rawicz skąd konwojent udał się do Urzędu Pocztowego Rawicz 1. W Urzedzie Pocztowym ostemplowano przesyłki stemplem Poczty Specjalnej oraz datownikiem okolicznościowym Rawicz 1.


To nie zakończyło podróży konwojenta gdyż w placówce pocztowej Rawicz 1 czekał na niego kolejny worek pocztowy z adnotacją „POCZTA SPECJALNA” tym razem z przesyłkami przygotowanymi w kierunku Rawicz – Wrocław. Po krótkiej wizycie w Rawiczu nadszedł czas na powrót. O godz. 12.38 nadjechał pociąg relacji Gdynia Główna – Kraków Główny IC „Piast”. Po dotarciu do Wrocławia konwojent udał się z workiem do Urzędu Pocztowgo Wrocław 68 przekazując go przemiłej Pani Małgorzacie w celu dalszego opracowania przesyłek (stempel Poczty Specjalnej oraz datownik okolicznościowy Wrocław 68).

Bardzo dziękuję za fotorelację oraz czynny udział w przygotowaniu przesyłek kol. Adamowi Szulerowi.
Konwojentowi za poświęcony czas oraz trud i odpowiedzialność z tym związaną.
Wszystkim pracownikom obu Urzędów Pocztowych biorących udział w Kolejowej Poczcie Specjalnej.

Piotr Topolski
OKZ PZF „Kolejnictwo”
07.04.2023 r.
W dniu 20 kwietnia 2023 r. zostanie zorganizowana Harcerska tramwajowa Poczta Specjalna z okazji 100-lecia harcerstwa w Bytomiu Łagiewnikach. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Stoisko pocztowe podczas pokazu filatelistycznego w harcówce 36 Drużyny Harcerskiej i 36 Gromady Zuchowej w Bytomiu Łagiewnikach - Urząd Pocztowy Bytom 2.
Regulamin Harcerskiej tramwajowej Poczty Specjalnej jest dostępny na stronie kzp.pl.


14 kwietnia 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową 50 lat XV Turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa 1969-1973 Wrocław-Warszawa. Na kartce w tle, róg ul. Słowackiego i Potockiej w Warszawie, budynek Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - nad autobusem widoczna linia tramwajowa w ciągu ul. Słowackiego.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
31 marca 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartki okolicznościowe Staniszczańska Kolej Drezynowa. Na kartkach m.in. drezyny SKD, most kolejowy nad Małą Panwią, budynek stacji kolejowej Staniszcze Wielkie.
[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
30 marca 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową Białystok nocą. Na kartce dworzec kolejowy w Białymstoku.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Nowy znaczek turystyczny No. 1222 - Koszalińska Kolej Wąskotorowa.Kolejka kopalniana na kalendarzyku listkowym.31.03.2023 r.
Wystawa "Budowniczowie Wiedenki".


1 kwietnia 2023 (sobota, godz. 17.00) - POCZEKALNIA PKP (Grodzisk Mazowiecki)
Wernisaż wystawy „Budowniczowie wiedenki”

13 kwietnia 2023 (czwartek, godz. 18.00) - POCZEKALNIA PKP (Grodzisk Mazowiecki)
Marek Moczulski „Budowniczowie wiedenki”

18 maja 2023 (czwartek, godz. 18.00) - POCZEKALNIA PKP (Grodzisk Mazowiecki)
Agata Sobczak, spotkanie poświęcone Zofii Nałkowskiej

14 czerwca 2023 (środa, godz. 11.00) - STARE POWĄZKI (Warszawa)
39. „Spotkanie przy grobie Stanisława Wysockiego”

15 czerwca 2023 (czwartek, godz. 18.00) - POCZEKALNIA PKP (Grodzisk Mazowiecki)
Andrzej Paszke „Wiedenką w świat”

[źródło: https://www.centrumkultury.eu/poczekalnia-pkp/wydarzenie/wernisaz-wystawy-budowniczowie-wiedenki/]


17.03.2023 r.
Od 27 kwietnia 2023 roku w urzędzie pocztowym Rawicz 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy 340-lecie traktu pocztowego Warszawa-Toruń-Poznań-Rawicz-Wrocław 1683-2023 27 kwietnia. Na datowniku parowóz z wagonami pasażerskimi.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
24 marca 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową 340-lecie traktu pocztowego z Warszawy w kierunku Prus i Wrocławia przez Rawicz. W tekście "ul. Kolejowa".[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
W dniu 27 kwietnia 2023 r. zostanie zorganizowana Kolejowa Poczta Specjalna z okazji 340-lecia ustanowienia traktu pocztowego z Warszawy. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Wrocław 68 - Dworzec Kolejowy Wrocław Główny - Dworzec Kolejowy Rawicz - Urząd Pocztowy Rawicz 1.
Regulamin Specjalnej Poczty Kolejowej jest dostępny na stronie kzp.pl.


W dniu 27 kwietnia 2023 r. zostanie zorganizowana Kolejowa Poczta Specjalna z okazji 340-lecia ustanowienia traktu pocztowego z Warszawy. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Rawicz 1 - Dworzec Kolejowy Rawicz - Dworzec Kolejowy Wrocław Główny - Urząd Pocztowy Wrocław 68.
Regulamin Specjalnej Poczty Kolejowej jest dostępny na stronie kzp.pl.


Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej MójZnaczek wydane z okazji 340-lecie traktu pocztowego z Warszawy w kierunku Prus i Wrocławia przez Rawicz.[źródło: https://kzp.pl]
Ukazał się numer Styczeń 2023 (84) AKTUALNOŚCI Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego.
Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej MójZnaczek wydane z okazji 10-lecia Muzeum Historycznego w Ełku. Na znaczkach m.in. siedziba Muzeum Historycznego w Ełku w dawnym budynku dworca Ełckiej Kolei Wąskotorowej oraz parowóz wąskotorowy Px48-1752 (1951).[źródło: https://muzeum.elk.pl]

Niemieckie kalendarzyki listkowe.
24.02.2023 r.
3 kwietnia 2023 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową 1923-2023 100 – lecie Sportu w Rawiczu 1932-2022 90-lecie Koszykówki w Rawiczu. RKKS Rawia - Rawicz, następca działającego w latach 1945-1957 Kolejowego Klubu Sportowego, oraz w latach 1957-1970 Rawickiego Kolejowego Klubu Sportowego Kolejarz Rawicz.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Kalendarzyk listkowy niemieckiej firmy Prignitzer Eisenbahn GmbH.