Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego
Kolejnictwo - Filatelistyka


Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego


Regulamin
OKZ PZF "Kolejnictwo"
Ernest Malinowski - patron Klubu Krystian Żurawski (1952-2021
Ilustrowany Biuletyn Tematyczny
OKZ PZF "Kolejnictwo"
Aktualności
OKZ PZF "Kolejnictwo"
Spotkania
OKZ PZF "Kolejnictwo"
Sekcja Łódzka OKZ PZF "Kolejnictwo"
Walory inspirowane i projektowane przez
Sekcję Łódzką OKZ PZF "Kolejnictwo"
Współpraca Sekcji Łódzkiej OKZ PZF "Kolejnictwo" przy:
projektowaniu, aranżacji, drukowaniu itp czynności,
w wykonywaniu walorów dla innych
Walory inspirowane i projektowane przez
Sekcję Łódzką OKZ PZF "Kolejnictwo",
które nie zostały wydane


***

Klub wyróżniony Srebrną Odznaką PZF „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” oraz medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”.
W roku 2018 nominowany do Statuetki PRYMUS w kategorii „Najlepszy Zespół Roku”.


***

Zjazd założycielski odbył się we wrześniu 1985 roku w Warszawie. Pierwszym prezesem został wybrany mgr inż. Janusz Koput – urzędnik PKP, a zarazem inicjator utworzenia klubu z siedzibą przy Zarządzie Okręgu PZF w Lublinie. Od 1993 roku do chwili obecnej prezesem jest mgr inż. Krystian Żurawski, a klub działa przy Zarządzie Okręgu PZF w Bydgoszczy.

Celem statutowym działalności klubu jest promocja kultury technicznej transportu szynowego.

Na koniec 2018 roku do klubu należało 112 członków, w tym 2 z zagranicy. Średnia wieku wynosi 60 lat. Dwukrotnie w roku, w cyklu wiosenno-jesiennym organizowane są spotkania ogólnopolskie w różnych miejscowościach kraju, będące dobrą okazją do wymiany informacji i walorów. Cieszą się dużym zainteresowaniem: średnia frekwencja z ostatnich lat oscyluje w przedziale 35-40 osób wraz z gośćmi. Od początku istnienia klubu odbyło się ich już 73. Aktualnie w klubie jest 23 wystawców. Najwyższe wyróżnienia są udziałem eksponatów w klasie Historii Poczty Janusza Adamczyka, Krystyna Mroza oraz Artura Marsy. W minionej 5-letniej kadencji za lata 2011 – 2015 dzięki aktywności klubowych członków, ukazało się 191 znaków pocztowych oraz 63 walory niepocztowe.
Klub wydaje także własną literaturę. Periodyki: „Przegląd Roczny” (64 strony A5) zawierający wszystko, co wiąże się z jego działalnością w danym roku oraz znakami pocztowo-filatelistycznymi nawiązującymi do transportu szynowego, „Aktualności” (kwartalnik, 4 strony A4) – bieżący serwis informacyjny. W dorobku członków klubu są następujące, ważniejsze pozycje zwarte, takie jak: „Polskie stemple pocztowe / Transport szynowy 1929-2009 / Koleje – Tramwaje – Urządzenia”, „Polskie znaczki personalizowane i Spersonalizowane Znaki Opłaty Pocztowej / Transport szynowy”, Polskie frankatury mechaniczne / Transport szynowy” – wszystkie autorstwa Jana Gerasa, „Początki transportu w Polsce / Filatelistyka” pod redakcją Marka Sitarza, „Spis ambulansów kolejowych Rzeczpospolitej Polskiej 1921-1939” autorstwa Krzysztofa P. Jankowskiego i Krystiana Żurawskiego, „Vademecum filatelisty / kolejnictwo” Krystiana Żurawskiego oraz cykliczna emisja „Nowości poczt świata” – Leszka Wincenciaka.
Dzięki inicjatywie członków klubu założono koło filatelistów transportu szynowego przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Bydgoszczy. Jest to jedyne takie koło w strukturze SITK w kraju.
Czterech członków klubu należy do Polskiej Akademii Filatelistyki: Janusz Adamczyk, Feliks Podolecki, prof. Marek Sitarz (kandydat) i Roman Wikieł (kandydat), a 9-ciu ukończyło Studium Filatelistyki PZF. Prezes klubu jest także członkiem Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Filatelistów Tematycznych „Kolejnictwo” (Internationalen Motivgruppe Eisenbahnwesen e.V. – PL 011).

opracowanie Krystian Żurawski,
styczeń 2019

Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego został wyróżniony przez Europejską Federację Stowarzyszeń Filatelistycznych - Federation of European Philatelic Associations (FEPA) "Certyfikatem uznania FEPA" za 2019 rok za wybitne działania na rzecz promocji filatelistyki.

Link do FEPA Award 2019 winners
.
Wydawnictwa niepocztowe Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo".

Kartki okolicznościowe wydane przez Ogólnopolski Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" w 2022 roku.
Kartka okolicznościowa z okazji Walentynek 2020. Na kartce spalinowy zespoł trakcyjny z województwa kujawsko-pomorskiego: z lewej wagon sterowniczy typu PESA 401M - SA123-003, z prawej wagon spalinowy typu PESA 214M - SA106-013.

Niepocztowe stempelki dodatkowe przygotowane na 74. Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "KOLEJNICTWO" im. Ernesta Adama Malinowskiego w Toruniu. Z błędami i poprawiony.
Dwa nakłady kartki okolicznościowej wydanej z okazji 74. Spotkania Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "KOLEJNICTWO" im. Ernesta Adama Malinowskiego w Toruniu .3 października 2021 r. zmarł Janusz Koput
Honorowy Prezes Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego.

Biogram na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów


2 kwietnia 2022 r., po dwuletniej przerwie, odbyło się 76. Spotkanie a zarazem IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy członków Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego. Podobnie jak w 2016 roku miejscem spotkania była Sala Lustrzana warszawskiej Stacji Muzeum. Na spotkanie przybyło dwudziestu członków Klubu z różnych zakątków Polski a wraz z gośćmi było 25 osób.
Zebranych przywitał organizator spotkania, przedstawiając Gospodarza Stacji Muzeum Pana Mikołaja Królikowskiego – Głównego Specjalistę Działu Promocji i Marketingu oraz Panią Magdalenę Hunger - pracownika stoiska Poczty Polskiej. Szczególne podziękowania należą się także Pani Joannie Kazimierskiej - Dyrektor Stacji Muzeum, która przyjęła nas pod swój dach oraz Panu Tadeuszowi Dłubiszowi – Regionalnemu Koordynatorowi ds. Filatelistyki, który zorganizował stoisko pocztowe oraz pomógł przygotować walory pocztowo-filatelistyczne.
Minutą ciszy uczczono zmarłych w ubiegłym roku Prezesa Klubu Krystiana Żurawskiego oraz honorowego Prezesa Klubu Janusza Koputa. W pamięci pozostaje także kolega Antoni Huciński, obecny niemal na wszystkich spotkaniach, który zmarł w zeszłym pandemicznym roku.
W imieniu ustępującego Zarządu p.o. prezesa Piotr Topolski oraz wiceprezes Zbigniew Wilczek przedstawili sprawozdanie za minioną kadencję. Głosami wszystkich uprawnionych członków udzielono mu absolutorium.
Rozpoczęła się dyskusja nad dalszą działalnością Klubu oraz zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu. Członkowie proponowani do władz mogli przedstawić swoją wizję uczestniczenia w działaniach Klubu.
Przystąpiono do głosowania. Skład nowego Zarządu został wybrany bez sprzeciwu i po ukonstytuowaniu się nastąpił podział funkcji. Skład nowego Zarząd Klubu przedstawia się następująco: Piotr Topolski – prezes, Zbigniew Wilczek – wiceprezes, Artur Marsy – wiceprezes, Krzysztof Błaszczyk – sekretarz, Józef Jakubina, Arkadiusz Rejter, Jan Geras – członkowie.
Po kilkuminutowej przerwie przystąpiono do omawiania bieżących spraw związanych z nadchodzącymi rocznicami kolejowymi (100 lat Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej, 50 lat Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, 170 lat Kolei w Tczewie, 150 lat Technikum Kolejowego w Warszawie).
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, drodzy Klubowicze,
Bardzo dziękuję Wam za zaufanie jakim mnie obdarzyliście udzielając mi poparcia w wyborach. Nie jestem przygotowany na takie funkcje ale mam nadzieję, że z Waszym doświadczeniem i życzliwością będę w stanie poprowadzić Klub przez najbliższą 5-letnią kadencję.
Dziękuję także kolegom, którzy pełnili role w poprzednim Zarządzie i obiecuję, że jak najlepiej potrafię będę kontynuował niektóre działania swoich poprzedników.
Przepraszam kolegów, którzy mają oczekiwania aby prowadzenie Klubu było zgodne z poprzednią polityką ale zaznaczam, że będzie ona inna a tylko w pewnych obszarach zbieżna z poprzednikami.

Piotr Topolski - prezes Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego

[foto: Ryszard Smulkowski]