kolejnictwo-filatelistyka.eu
Kolejnictwo - filatelistyka
informacje o znaczkach, stemplach, frankaturach mechanicznych, całostkach, widokówkach
i innych walorach pocztowych i niepocztowych zwiazanych z transportem szynowym

Znaczki pocztowe Znaczki personalizowane Spersonalizowane
znaki opłaty pocztowej
Stemple Całostki Karty beznominałowe Inne walory

OKZ PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego Archiwum wiadomości Linki Kontakt


23.07.2021 r.
Od 7 sierpnia 2021 r. w urzędzie pocztowym Białystok 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy Kolej na Starosielce.

[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
7 sierpnia 2021 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową Kolej na Starosielce.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
14 sierpnia 2021 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową 80. rocznica męczeństwa św. Maksymilina Kolbego. Na kartce m.in. tor kolejowy i główna brama wjazdowa do obozu KL Auschwitz II-Birkenau (Brama Śmierci).


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Poznań 2 (cześć 2).Bilet pamiątkowy Krakowskiej Linii Muzealnej z 2021 r..23.07.2021 r.
30 lipca 2021 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartki okolicznościowe Koleje Wielkopolskie.

[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Poznań 2 (cześć 1).

16.07.2021 r.
27 lipca 2021 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową Żeglarski Szczecin. Na kartce żurawie portowe (na podłożu szynowym).[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Rzeszów 2.
09.07.2021 r.
Datownik okolicznościowy ze zmieną datą 70 lat Kolei Aglomeracyjnej w Trójmieście stosowany w urzędzie pocztowym Gdynia 2. [amur]
Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Szczecin 2.
Kalendarzyk listkowy Biura Podóży WASTEELS Sp. z o.o.
25.06.2021 r.
Od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w urzędzie pocztowym Gdynia 2 będzie stosowany datownik okolicznościowy ze zmieną datą 70 lat Kolei Aglomeracyjnej w Trójmieście.

[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Foldery znaczków Nowoczesny tabor kolejowy.
Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Lublin 2.Św. Katarzyna Aleksandryjska w filatelistyce (20)
Datowniki okolicznościowe związane ze św. Katarzyną Aleksandryjską.