kolejnictwo-filatelistyka.eu
Kolejnictwo - filatelistyka
informacje o znaczkach, stemplach, frankaturach mechanicznych, całostkach, widokówkach
i innych walorach pocztowych i niepocztowych zwiazanych z transportem szynowym

Znaczki pocztowe Znaczki personalizowane Spersonalizowane
znaki opłaty pocztowej
Stemple Całostki Karty beznominałowe Inne walory

OKZ PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego Archiwum wiadomości Linki Kontakt


30.09.2022 r.
30 września 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obiegu kartki pocztowe:

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Na kartce pocztowe wąskotorowa lokomotywa parowa Px29-1704.
Polskie dworce kolejowe.

[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
30 września 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.
Na kartce Oskar Kolberg (1814-1890), etnograf, encyklopedysta, kompozytor. W latach 1845-1856 pracował jako urzędnik w zarządzie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
50 lat służby lokomotyw EU06.

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" im. Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca z okazji 50 lat w służbie PKP lokomotyw serii EU06 w 10 rocznicę wycofania tych lokomotyw z eksploatacji. Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające Lokomotywę EU06-10 ze składem osobowym na dworcu PKP Wrocław Główny. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,30 zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6,30 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 7,80 zł/szt. (brak miejsca na kopercie okolicznościowej na e-R-kę). Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 7,80 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Porto frankatur zgodne z cennikiem poczty tylko w obrocie krajowym. Zamówienia które mają być wysłane na zagraniczne adresy tylko w kopertach zwrotnych, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do 05.10.2022 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „FRANKOTYP”
Skr. Poczt. 325
90-950 Łódź 1


Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 05.10.2022 r. Ze względu na brak możliwości śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.


Kartka widokowa (widokówka) wydana na zlecenie Poczty Polskiej - Wolsztyn - Parada Parowozów - parowóz Ol49-23


Kalendarzyk listkowy Trambus.17.09.2022 r.
W dniu 13 października 2022 r. zostanie zorganizowana Kolejowa Poczta Specjalna z okazji 175-lecia linii kolejowej Kraków - Mysłowice. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Trzebinia - Urząd Pocztowy Kraków 1.
Regulamin Specjalnej Poczty Kolejowej jest dostępny na stronie kzp.pl.

14.09.2022 r.
Ukazał się nr 2-3/2022 AKTUALNOŚCI Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego.
Od 8 października 2022 r. w urzędzie pocztowym Żnin 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy 50 lat Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Leon Lichociński kolejarz, wieloletni przewodnik po MKW w Wenecji. Na datowniku podobizna Leona Lichocińskiego.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Katarzyna Kucharek zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej „Szlakiem kolejarskich profesji”, w wyjątkowy sposób prezentującej miejsca spoczynku, a także sylwetki i dokonania jedenastu kolejarzy, którzy swoim zaangażowaniem i oddaniem przyczynili się do budowy kolei na ziemiach polskich. Inauguracja wystawy odbędzie się 15 września o godzinie 11:00. Spotkajmy się przy bramie św. Honoraty na Starych Powązkach. Po oficjalnym otwarciu ekspozycji odwiedzimy wybrane groby postaci związanych z koleją, by złożyć kwiaty i zapalić znicze.


[źródło: Fundacja Grupy PKP]
Wydawnictwa Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów z okazji Dnia Maszynisty 2022.Kalendarzyk listkowy Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.09.09.2022 r.
7 września 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich.
Na kartce tory tramwajowa i sieć trakcyhna na Placu Wolności w Łodzi.
[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Spersonalizowany znak opłaty pocztowej MójZnaczek Gwiazdek - Podróżnik. Figurka Gwiazdka - Podróżnika znajduje się przed dworcem kolejowym w Starogardzie Gdańskim. Na dolnym marginesie arkusza widok dworca kolejowego w Starogardzie Gdańskim.


Kalendarzyki listkowe firmy Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o.

26.08.2022 r.
Od 13 października 2022 r. w urzędzie pocztowym Trzebinia będzie stosowany datownik okolicznościowy Wystawa Filatelistyczna 175 lat kolei Kraków - Mysłowice. Na datowniku budynek dworca kolejowego w Trzebini


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
4 października 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową 175 lat linii kolejowej Kraków-Mysłowice, Wystawa Filatelistyczna. Na kartce dworzec kolejowy w Trzebini.[źródło: https://www.kzp.pl/]
19 sierpnia 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową 65 lat Elektrowni "Blachownia" 1957-2022. Na kartce tory kolejowe.[źródło: https://www.kzp.pl/]
Spersonalizowany znak opłaty pocztowej MójZnaczek Stolem Olejak. Stolem Olejak znajduje się w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, na drugim planie lokomotywa parowa Ty42-105.


Kalendarzyk listkowy firmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.12.08.2022 r.
29 czerwca 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obiegu kartkę pocztową 30-lecie polsko-słoweńskich stosunków dyplomatycznych.
Na kartce torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ulicy Złotej z aleją Jana Pawła II w Warszawie.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
19 sierpnia 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartki okolicznościowe:

65 lat Elektrowni "Blachownia" 1957-2022.
Na kartkach tory kolejowe.
85. rocznica utworzenia Policji Drogowej w Polsce.
Na kartce przedwojenne warszawskie tramwaje.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Znak opłaty pocztowej MójZNACZEK wydany w 2019 roku z okazji Obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w województwie zachodniopomorskim.


Kalendarzyk listkowy firmy Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o..27.07.2022

1 czerwca 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową Jubileusz 60-lecia SP nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie.
W tekście mowa o Zatorzu - jest to dzielnica Leszna, której nazwa się wzięła od osiedla kolejowego zbudowanego za torami, na zachód od linii kolejowej nr 271 Poznań - Wrocław.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Znaczek turystyczny No. 1162 - Historyczna linia kolejowa Hanušovice - Głuchołazy - Krnov. Na znaczku pociąg na moście kolejowym na Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach.


Kalendarzyk listkowy firmy PROGREG Sp. z o.o..03.07.2022

30 czerwca 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową 170 lat Kolei w Tczewie.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej MójZnaczek wydane z okazji 170 lat Kolei w Tczewie.


28 czerwca 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową 50-lecie ukończenia Szkoły Oficerów Pożarnictwa. Na kartce, w tle, róg ul. Słowackiego i Potockiej w Warszawie, budynek Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - nad autobusem widoczna linia tramwajowa w ciągu ul. Słowackiego.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Kalendarzyk listkowy węgierskiego zakładu naprawy taboru kolejowego MVJ Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft..