kolejnictwo-filatelistyka.eu
Kolejnictwo - filatelistyka
informacje o znaczkach, stemplach, frankaturach mechanicznych, całostkach, widokówkach
i innych walorach pocztowych i niepocztowych zwiazanych z transportem szynowym

Znaczki pocztowe Znaczki personalizowane Spersonalizowane
znaki opłaty pocztowej
Stemple Całostki Karty beznominałowe Inne walory

OKZ PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego Archiwum wiadomości Linki Kontakt


23.01.2022
21 stycznia 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową 2. rocznica otwarcia Dworca kolejowego w Czeremsze.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Znaki polecenia Urzędów Przewozu Poczty - UPP Wrocław.
Kalendarzyk listkowy PKP Intercity.16.01.2022
3 stycznia 2022 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartki okolicznościowe 750-lecie Miasta Lublińca. Na kartkach dworzec kolejowy w Lublińcu.[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Znaki polecenia Urzędów Przewozu Poczty - UPP Szczecin.Kalendarzyki listkowe firmy Drukarnia Kolejowa Sp. z o.o.07.01.2022
29 czerwca 2021 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obrotu kartkę okolicznościową Tratwa Pielgrzym. Na na dolnym zdjęciu most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego przez Wisłę w Toruniu.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
18 marca 2021 r. Poczta Polska S.A. wprowadziła do obiegu znaczek 100. rocznica traktatu ryskiego. Na marginesach arkusza linie kolejowe. Na górnym m.in. fragmenty linii kolejowych (numeracja połączeń wg Urzędowego Rozkładu Jazdy z 1939 r.): 513 - Lida - Mołodeczno - Zahacie, fragment Połockiej (inna nazwa - Bołogojskiej) Linii Kolejowej, 520 - Wilno - Mołodeczno - Olechnowicze. Z lewej m.in. strony: 501 - Warszawa - Białystok - Wilmo - Turmont, 509 - Brześć nad Bugiem - Grajewo, 526 - Brześć nad Bugiem - Mikaszewicze, 527 - Brześć nad Bugiem - Baranowicze, 529 - Brześć nad Bugiem - Kowel. Na dole m.in.: 406 - Lwów - Tarnopol - Podwołczyska (Kolej Galicyjska im. Karola Ludwika), 422 - Tarnopol - Zbaraż - Łanowce.


[źródło: https://www.poczta-polska.pl]
Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej wydane z okazji 25. rocznicy poświecenia Sztandaru Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Gdynia - Cisowa.
Folder przygotowany z okazji 40-lecia Sekcji Krajowej Kolejarzy "NSZZ Solidarność" ze spersonalizowanym znakem opłaty pocztowej.Znaki polecenia Urzędów Przewozu Poczty - UPP Warszawa.Kalendarzyki listkowe firmy Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.31.12.2021
Ukazało się Wydanie Nadzwyczajne AKTUALNOŚCI Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego.
Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej MójZnaczek wydane z okazji Stulecia otwarcia linii kolejowej Kokoszki - Gdynia.


Znaki polecenia Urzędów Przewozu Poczty - UPP Bydgoszcz (2).


Kalendarzyki listkowe firmy TK Telekom.

Związek Filatelistów Czeskich, z.s. zlecił stowarzyszeniu Europejska Wystawa Filatelistyczna LIBEREC 2022, z.s. realizację Europejskiej Wystawy Filatelistycznej „LIBEREC 2022” i towarzyszącej jej wystawy „Salon Polarny LIBEREC 2022” pod patronatem FEPA i z uznaniem FIP.
Miejsce: Hotel Babylon Liberec
Termin: 13-16 października 2022 r.
Wielkość wystawy: 1200 ekranów wystawowych.
Klasy eksponatów: klasa tradycyjna, historia poczty, filatelistyka tematyczna, klasa otwarta, pocztówki, klasa młodzieżowa, klasa literatury oraz eksponaty jednoekranowe, astro-filatelistyka.
Oficjalna strona wystawy: https://www.liberec2022.eu/
Ing. Milan Stodola, KF Liberec