kolejnictwo-filatelistyka.eu
Kolejnictwo - filatelistyka
informacje o znaczkach, stemplach, frankaturach mechanicznych, całostkach, widokówkach
i innych walorach pocztowych i niepocztowych zwiazanych z transportem szynowym

Znaczki pocztowe Znaczki personalizowane Spersonalizowane
znaki opłaty pocztowej
Stemple Całostki Karty beznominałowe Inne walory

OKZ PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego Archiwum wiadomości Linki Kontakt


10.07.2020 r.
25 lipca 2020 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową Poznań-Warszawa Wspólna Sprawa 1944.Od dnia 19 lipca 2020 r. w UP Lublin 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy 40. rocznica strajku lubelskich kolejarzy.


16 lipca 2020 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową 40. rocznica strajku lubelskich kolejarzy.
Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej wydane z okazji 40. rocznicy strajku lubelskich kolejarzy.


Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Bielsko-Biała 2.Maszyniści w filatelistyce (61). CzechyStanisław Głąbiński na okolicznościowej monecie 10 zł.
Stanisław Głąbiński (1862-1941) – polski polityk i ekonomista. W roku 1911 Ministr Kolei (Eisenbahnminister) w rządzie Austro-Węgier. [A.S.]03.07.2020 r.
Od dnia 7 lipca 2020 r. w UP Warszawa 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy Pociągi Pancerne Bitwy Warszawskiej 1920.


7 lipca 2020 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartki okolicznościowe Pociągi Pancerne Bitwy Warszawskiej 1920.

Arkusik spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej wydany przez Stację Muzeum z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920-2020.


Kartki okolicznościowe wydane z okazji otwarcia nowego dworca kolejowego w Bielsku Podlaskim przez Fundację EDM.
Arkusik spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej wydany z okazji otwarcia nowego dworca kolejowego w Bielsku Podlaskim.


Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Brzesko 2.


Maszyniści w filatelistyce (60). Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) - cd.26.06.2020 r.
27 czerwca 2020 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obiegu kartkę pocztową Historia polskich organizacji sportowych. Na kartce motywy tramwajowe. [P.T.]29 czerwca 2020 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obrotu kartkę okolicznościową Gmina Rychtal – 100 lat w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Na na mapie linia kolejowa nr 307 Namysłów - Kępno.Tratwa "Pielgrzym".
Tegoroczny rejs tratwy "Pielgrzym" upamietnia trzy wydarzenia: 100. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Trasa rejsu wiedzie od "kilometra zerowego Wisły" (ujścia Przemszy do Wisły) do Pucka. Z okazji rejsu została zorganizowana Poczta Specjalna Wodna. Rejs tratwy upamiętniają walory filatelistyczne, m.in. kartki beznominałowe z mostami kolejowymi na Wiśle. Fotografie z pobytu tratwy w Tczewie autorstwa Adama Murawskiego.


W tym roku obchodzimy 40-lecie tczewskiej „Solidarności”. Mało kto pamięta, że wśród kilku miast polskich, Tczew wyróżnia się tym, że pierwsze protesty robotnicze miały miejsce w naszym mieście już lipcu 1980 r. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia strajku 2 lipca w Fabryce Przekładni Samochodowych „POLMO” był wzrost o prawie 60% cen żywności i przetworów garmażeryjnych w zakładowej stołówce. Po dwudniowym strajku dyrekcja przedsiębiorstwa poinformowała o zmianie cen w zakładowej stołówce i o podwyżce płac dla wszystkich pracowników zakładu z dniem 1.07.1980 roku. Cel został osiągnięty. Jak się później okazało, było to zaledwie preludium do tego, co nastąpiło później. Potem przyszedł sierpień 1980 r. i fala protestów robotniczych w całym kraju która doprowadziła do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tej okazji, z inicjatywy tczewskich filatelistów Poczta Polska S.A. wydała serię trzech Spersonalizowanych Znaków Opłaty Pocztowej (MójZNACZEK) upamiętniających powstanie tczewskiej „Solidarności”. Poszczególne znaczki wydane zostały w ozdobnym 9-znaczkowym arkuszu i przedstawiają nam kolejno:
- biuletyn informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FPS „POLMO” z 1.12.1981 r. To ostatni numer, który ukazał się przed wprowadzeniem dnia 13.12.1081 r. stanu wojennego;
- pomnik NSZZ „Solidarność” znajdujący się w Parku Kopernika w Tczewie;
- Krzyż Wolności i Solidarności. To polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane Działaczom Opozycji Antykomunistycznej którzy w okresie od 1.01.1956 r. do 4.06.1989 r., z wyłączeniem okresu od 31.08.1980 r. do 12.12.1981 r. prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.
Projektantem znaczków jest Piotr Topolski z Warszawy. [amur]Koperta okolicznościowa poświęcona 23 tczewskim działaczom opozycji antykomunistycznej odznaczonych „Krzyżem Wolności i Solidarności”. Powstała z inspiracji Adama Murawskiego, projekt wykonał Marian Stawicki. Wśród tczewskich działaczy opozycji antykomunistycznej znajdują się trzy osoby pracujące w 1980 r. na PKP. Są to:
Leon Czapiewski - pracownik stacji PKP Zajączkowo Tczewskie - za działalność antykomunistyczną internowany w okresie 13.12.1981 r. - 29.04.1982 r. w Strzebielinku,
Zbigniew Kończewski - pracownik PKP Oddziału Napraw Torowych w Gdańsku - za działalność antykomunistyczną pozbawiony wolności w okresie 11.02.1983 r. - 15.07.1983 r. w Areszcie Śledczym w Gdańsku,
Roman Urbański - pracownik PKP Zajączkowo Tczewskie - za działalność antykomunistyczną internowany w okresie 13.12.1981 r. - 9.12.1982 r. w Strzebielinku. [amur]Arkusik spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej wydany przez Fundację Grupy PKP z okazji 175-lecia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.


Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Leszno 2.Maszyniści w filatelistyce (59). Urugwaj19.06.2020 r.

Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej wydane przez Fundację Grupy PKP z okazji 175-lecia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.


Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Jelenia Góra 2.


Maszyniści w filatelistyce (58). Niemcy - cd.
12.06.2020 r.

W związku z istniejącą w kraju sytuacją epidemiologiczą Zarząd Główny PZF wstrzymuje do owołania organizację wszelkich imprez masowych PZF - Uchwała nr 50/XXI/ZG/2020/Internet Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów z dnia 24 kwietnia 2020 r.
Zaplanowane na dzień 27 czerwca 2020 r. 76. Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" zostaje przeniesione na 2021 rok.
Od dnia 14 czerwca 2020 r. w UP Tarnów 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy 80. Rocznica Pierwszego Transportu Polaków do KL Auschwitz.


14 czerwca 2020 r. Poczta Polska S.A. wprowadzi do obiegu kartkę pocztową wydaną z okazji 80. Rocznicy Pierwszego Transportu Polaków do KL Auschwitz. Na kartce tor kolejowy.
Fotorelacja autorstwa Ryszarda Smulkowskiego z obchodów 150-lecia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w dniu 14.06.1995 r.
Znaki polecenia "dworcowych" urzędów pocztowych - Działdowo 2.


Maszyniści w filatelistyce (57). Guernsey - Alderney.