Regulamin Klubu
Kolejnictwo - Filatelistyka


Regulamin OKZ PZF "Kolejnictwo"

Aktualności OKZ PZF "Kolejnictwo"

Spotkania OKZ PZF "Kolejnictwo"

Wydawnictwa okolicznościowe Sekcji Łódzkiej OKZ PZF "Kolejnictwo"

Krystian Żurawski (1952-2021)Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF "Kolejnictwo"
im. Ernesta Adama Malinowskiego


***

Klub wyróżniony Srebrną Odznaką PZF „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” oraz medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”.
W roku 2018 nominowany do Statuetki PRYMUS w kategorii „Najlepszy Zespół Roku”.


***

Zjazd założycielski odbył się we wrześniu 1985 roku w Warszawie. Pierwszym prezesem został wybrany mgr inż. Janusz Koput – urzędnik PKP, a zarazem inicjator utworzenia klubu z siedzibą przy Zarządzie Okręgu PZF w Lublinie. Od 1993 roku do chwili obecnej prezesem jest mgr inż. Krystian Żurawski, a klub działa przy Zarządzie Okręgu PZF w Bydgoszczy.

Celem statutowym działalności klubu jest promocja kultury technicznej transportu szynowego.

Na koniec 2018 roku do klubu należało 112 członków, w tym 2 z zagranicy. Średnia wieku wynosi 60 lat. Dwukrotnie w roku, w cyklu wiosenno-jesiennym organizowane są spotkania ogólnopolskie w różnych miejscowościach kraju, będące dobrą okazją do wymiany informacji i walorów. Cieszą się dużym zainteresowaniem: średnia frekwencja z ostatnich lat oscyluje w przedziale 35-40 osób wraz z gośćmi. Od początku istnienia klubu odbyło się ich już 73. Aktualnie w klubie jest 23 wystawców. Najwyższe wyróżnienia są udziałem eksponatów w klasie Historii Poczty Janusza Adamczyka, Krystyna Mroza oraz Artura Marsy. W minionej 5-letniej kadencji za lata 2011 – 2015 dzięki aktywności klubowych członków, ukazało się 191 znaków pocztowych oraz 63 walory niepocztowe.
Klub wydaje także własną literaturę. Periodyki: „Przegląd Roczny” (64 strony A5) zawierający wszystko, co wiąże się z jego działalnością w danym roku oraz znakami pocztowo-filatelistycznymi nawiązującymi do transportu szynowego, „Aktualności” (kwartalnik, 4 strony A4) – bieżący serwis informacyjny. W dorobku członków klubu są następujące, ważniejsze pozycje zwarte, takie jak: „Polskie stemple pocztowe / Transport szynowy 1929-2009 / Koleje – Tramwaje – Urządzenia”, „Polskie znaczki personalizowane i Spersonalizowane Znaki Opłaty Pocztowej / Transport szynowy”, Polskie frankatury mechaniczne / Transport szynowy” – wszystkie autorstwa Jana Gerasa, „Początki transportu w Polsce / Filatelistyka” pod redakcją Marka Sitarza, „Spis ambulansów kolejowych Rzeczpospolitej Polskiej 1921-1939” autorstwa Krzysztofa P. Jankowskiego i Krystiana Żurawskiego, „Vademecum filatelisty / kolejnictwo” Krystiana Żurawskiego oraz cykliczna emisja „Nowości poczt świata” – Leszka Wincenciaka.
Dzięki inicjatywie członków klubu założono koło filatelistów transportu szynowego przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Bydgoszczy. Jest to jedyne takie koło w strukturze SITK w kraju.
Czterech członków klubu należy do Polskiej Akademii Filatelistyki: Janusz Adamczyk, Feliks Podolecki, prof. Marek Sitarz (kandydat) i Roman Wikieł (kandydat), a 9-ciu ukończyło Studium Filatelistyki PZF. Prezes klubu jest także członkiem Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Filatelistów Tematycznych „Kolejnictwo” (Internationalen Motivgruppe Eisenbahnwesen e.V. – PL 011).

opracowanie Krystian Żurawski,
styczeń 2019

Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego został wyróżniony przez Europejską Federację Stowarzyszeń Filatelistycznych - Federation of European Philatelic Associations (FEPA) "Certyfikatem uznania FEPA" za 2019 rok za wybitne działania na rzecz promocji filatelistyki.

Link do FEPA Award 2019 winners
.
Wydawnictwa niepocztowe Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo".

Kartka okolicznościowa z okazji Walentynek 2020. Na kartce spalinowy zespoł trakcyjny z województwa kujawsko-pomorskiego: z lewej wagon sterowniczy typu PESA 401M - SA123-003, z prawej wagon spalinowy typu PESA 214M - SA106-013.

Niepocztowe stempelki dodatkowe przygotowane na 74. Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "KOLEJNICTWO" im. Ernesta Adama Malinowskiego w Toruniu. Z błędami i poprawiony.
Dwa nakłady kartki okolicznościowej wydanej z okazji 74. Spotkania Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "KOLEJNICTWO" im. Ernesta Adama Malinowskiego w Toruniu .
3 października 2021 r. zmarł Janusz Koput,
Honorowy Prezes Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego.