Krystian Zurawski
Kolejnictwo - Filatelistyka


Regulamin OKZ PZF "Kolejnictwo"

Aktualności OKZ PZF "Kolejnictwo"

Spotkania OKZ PZF "Kolejnictwo"Krystian Żurawski (1952-2021)


Ostatnie nasze 75. Spotkanie klubowe, które poprowadził KRYSTIAN ŻURAWSKI
- Ruda Śląska 28.09.2019 r.
BĘDZIE NAM CIEBIE BRAKOWAŁO. CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!
Krystian Żurawski
(10.05.1952 – 24.01.2021)


Już nam nie poda sygnału do odjazdu na początek klubowego spotkania. W przedostatni niedzielny poranek stycznia odszedł na wieczną służbę. Był naszym prezesem, ale też dobrą duszą naszego Klubu. Pasją Krystiana od zawsze były kolej i filatelistyka. Ale to mało powiedziane, on swoją pasją potrafił umiejętnie zafascynować. Przy jego zaangażowaniu, życzliwej otwartości na każdego i masie pomysłów przynosiło wymierne owoce. Każdy z nas chętnie z nim współpracował, wiedząc że dzięki dbałości o każdy szczegół, to czego się razem z nim podejmiemy, na pewno zachwyci. Krystian o wiele rzeczy dbał sam, a przy tym był nader skromną osobą. Od 1993 roku był współorganizatorem i prowadzącym nasze ogólnopolskie spotkania OKZ PZF „Kolejnictwo”, których przez ten czas w różnych miastach Polski odbyło się ponad 50. Krystiana znali również wszyscy czytelnicy „Świata Kolei”, gdzie przez 25 lat prowadził rubrykę poświęconą filatelistyce, a właściwie kolei w filatelistyce.

Urodził się w Bydgoszczy, a mieszkał w Chełmży. Posiadał wykształcenie wyższe rolnicze. W 1978 roku wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów, a w 1985 roku - do powstałego w tym roku Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego. Od 1988 roku był Przewodniczącym Pomorsko - Kujawskiej Sekcji Regionalnej Klubu. Z Jego inicjatywy powstał "Ilustrowany Biuletyn Tematyczny", który z czasem stał się czasopismem klubowym (obecne "Aktualności”). W 1989 roku został wybrany Wiceprezesem, a w 1993 roku - Prezesem OKZ PZF „Kolejnictwo”. Od 1993 roku był również członkiem Zarządu Okręgu PZF w Bydgoszczy. Był redaktorem naczelnym: „Kroniki” Zarządu Okręgu PZF w Bydgoszczy, „Przeglądu Rocznego” – czasopisma filatelistów tematycznych transportu szynowego wydawanego przez OKZ PZF „Kolejnictwo” (1988-2020) i „Aktualności” – kwartalnika/serwisu informacyjnego OKZ PZF „Kolejnictwo”. Ponadto był autorem „Vademecum filatelisty kolejnictwa” (1987), współautorem cyklicznej publikacji „Spis pocztowych ambulansów kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej 1921-1939”. Założył i był Prezesem Koła Filatelistów Transportu Szynowego przy Oddziale Bydgoskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK). Był wystawcą filatelistycznym i współorganizatorem wystaw i pokazów filatelistycznych. Od 2013 roku był członkiem Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu. Co roku opracowywał i prezentował swoje zbiory na wystawach kolekcjonerskich. Został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2007), dwukrotnie medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1991 i 1995), tytułem „Zasłużony dla Okręgu Bydgoskiego PZF”, medalem "Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego PZF", Złotą Odznaką Honorową SITK RP i Srebrną Odznaką Honorową NOT.

To za Jego zaangażowanie i poświęcenie w tym, co robił na niwie naszego hobby, Europejska Federacja Stowarzyszeń Filatelistycznych (FEPA) w dniu 9 marca 2020 roku przyznała OKZ PZF "Kolejnictwo" "Certyfikat uznania FEPA, za wyjątkową działalność na rzecz promocji filatelistyki za rok 2019", a rok wcześniej Polska Kapituła Filatelistyczna nominowała Klub do Statuetki PRYMUS w kategorii „Najlepszy Zespół Roku”.

Żegnaj Krystianie. Będzie Nam Ciebie bardzo brakować.
Pamięć o Tobie zostanie w naszych sercach i w tym, co nam zostawiasz.


Zarząd i Członkowie
Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo"
im. Ernesta A. Malinowskiego

* fotografia Waldemar Kawiński


          Z głębokim żalem informujemy, że 24 stycznia 2021 r. zmarł Krystian Żurawski, prezes OKZ PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego. Odszedł od nas nie tylko prezes naszego Klubu, żegnamy wspaniałego kolegę i przyjaciela. Był wielkim miłośnikiem kolei i szerzej rozumianego transportu szynowego. To przecież tramwaje były Jego drugą specjalizacją. Znamienne jest to, że promowanie i popularyzację tych dziedzin transportu przejawiał przede wszystkim w filatelistyce, choć nie tylko. Sam zbudował makietę kolejową w skali „N”, posiadał kolekcję ozdób choinkowych, piękny zbiór opakowań po artykułach spożywczych czy starych i współczesnych widokówek – wszystko to związane z tematyką transportu szynowego.

Warto przytoczyć kilka najistotniejszych faktów z Jego życiorysu.

          Krystian Żurawski urodził się 10 maja 1952 r. w Bydgoszczy. Był absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w tym mieście. W latach 1976 – 1980 pracował w Cukrowni „Chełmża”, następnie pracę zawodową związał z Zakładem Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Kończewicach, gdzie pracował w latach 1980–1990. W okresie 1990 – 1995 miał zarejestrowaną własną firmę o profilu rękodzieła artystycznego. Od 1995 r. do emerytury pracował w Instytucie Hodowli Buraka Cukrowego „Strzelce Opolskie”.

          W Polskim Związku Filatelistów aktywnie działał od 1978 r. Przechodząc różne szczeble w hierarchii związkowej. Początkowo członek PZF. W 1985 r. wstąpił do powstałego w tym roku Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego. Od września 1989 r. został jego wiceprezesem. Na 23 ogólnopolskim spotkaniu członków tegoż Klubu w Warszawie dnia 25 września 1993 r. Krystian Żurawski został wybrany prezesem OKZ PZF „Kolejnictwo”. Miało to związek z rezygnacją z tego stanowiska dotychczasowego prezesa, pana Janusza Koputa. Kolega Krystian Żurawski od 1997 r. był członkiem Zarządu Okręgu PZF w Bydgoszczy. Od 2002 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego „Kroniki”, pisma rocznika Zarządu Okręgu PZF w Bydgoszczy. Tą samą funkcję sprawował jako główny redaktor w „Aktualnościach”, kwartalniku oraz w „Przeglądzie Rocznym” – biuletynów informacyjnych wydawanych dla członków OKZ PZF „Kolejnictwo”.

          Za działalność w Polskim Związku Filatelistów wyróżniony był między innymi: Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2007), dwukrotnie wyróżniony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1991, 1995), wyróżniony Odznaką „50-lecia PZF”, „100-lecia Polskiego Ruchu Filatelistycznego”, „Zasłużony dla Okręgu Bydgoskiego PZF”, Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP”, Srebrną Odznaką Honorową NOT.

Krystian Żurawski to autor publikacji „Vademecum filatelisty kolejnictwa” (1987), „Wykazu polskich znaków pocztowo-filatelistycznych związanych z komunikacją szynową” (w 14 zeszytach, lata 1986-1999). Jest również współautorem cyklicznego wydawnictwa „Spis pocztowych ambulansów kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej 1921-1939”. Krystian Żurawski pisał wiele artykułów prasowych propagujących ruch filatelistyczny. Czytelnicy popularnego miesięcznika „Świat Kolei” na pewno zapamiętają go z prowadzonej przez niego od 1996 r. stałej kolumny filatelistycznej poświęconej tematyce transportu szynowego. Wiele Jego artykułów o tej samej tematyce ukazało się w innych czasopismach kolejowych, takich jak chociażby: „Sygnały”, „Nowe Sygnały” czy „NSZZ Solidarność w PEELKA”. Publikował swe teksty również w specjalistycznych czasopismach niemieckich. Od chwili objęcia funkcji prezesa OKZ PZF „Kolejnictwa” w 1993 r. organizował wszystkie spotkania ogólnopolskie. Był również współorganizatorem wielu wystaw i pokazów filatelistycznych w Polsce. Przede wszystkim był jednak aktywnym wystawcą, Jego eksponaty filatelistyczne przedstawiające oczywiście tematykę transportu szynowego były nietuzinkowe i nowatorskie. Czasami wyprzedzały tradycyjny obraz filatelistyki widzianej przez sędziów. Wśród wielu Jego eksponatów można przytoczyć np. ten jednoekranowy „Budowa parowozu. Studium porównawcze wybranych elementów konstrukcyjnych”, który został dostrzeżony i wyróżniony Dyplomem w randze „Medalu Srebrnego” na Krajowej Wystawie Filatelistycznej Transport 2010” w Katowicach. Oprócz działalności wystawienniczej Krystian Żurawski dał się poznać jako projektant wielu wydań kartek pocztowych, beznominałowych, kopert okolicznościowych oraz Spersonalizowanych Znaków Opłaty Pocztowej (MójZNACZEK). Inicjował wydania Poczty Polskiej S.A. związanych tematycznie z transportem szynowym.

          Krystian Żurawski był nie tylko uznanym filatelistą. Jako mieszkaniec Chełmży, był silnie związanym z lokalną społecznością. Współpracował z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Juliana Prejsa. Pisał tam regularnie do wydawnictwa tej placówki w czasopiśmie „Głos Chełmżyński” (poświęcona sprawom miejskim i kulturalno-oświatowym) na tematy historyczne, kolejowe oraz propagujące filatelistykę. Jako ciekawostką można dodać, że Krystian Żurawski jest autorem małej książeczki „Abecadło Chełmżyńskie” wydanej przez Bibliotekę w Chełmży.

          Na koniec tylko jedno zdanie. Był wspaniałym mężem i ojcem.

Odszedł od nas wielki przyjaciel, filatelista, prezes Naszego Klubu.

          Niech odpoczywa w Pokoju.

Opracowanie Adam Murawski                 

* fotografia Adam Murawski
Spersonalizowany znak opłaty pocztowej Pro Memoria Krystian Żurawski (1952-2021) Prezes OKZ PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego.