Sekcja Łódzka OKZ PZF Kolejnictwo
Kolejnictwo - Filatelistyka


Regulamin OKZ PZF "Kolejnictwo"

Aktualności OKZ PZF "Kolejnictwo"

Spotkania OKZ PZF "Kolejnictwo"Wydawnictwa okolicznościowe Sekcji Łódzkiej
Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego


Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej wydane z okazji XXV lecia Sekcji Łódzkiej Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego.


Koperta okolicznościowa wydana z okazji 35-lecia Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego i 25-lecia Sekcji Łódzkiej Klubu.


Koperty okolicznościowe wydane z okazji 175-lecia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.