kolejnictwo-filatelistyka.eu\spotkanie79.html
Kolejnictwo - Filatelistyka


79. Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego.
7 października 2023 roku w Sali im. Edwarda Stachury w zabytkowym dworcu PKP Aleksandrów Kujawski odbyło się Nasze 79. Spotkanie. Na godzinę 10.30 przybyły 24 osoby w tym 16 członków Klubu, 6 członków Kolejowej Izby Tradycji z Torunia oraz 2 gości.
Po krótkim powitaniu przez przewodniczącego Klubu głos zabrał gospodarz spotkania kol. Józef Kosik. Złożył Serdeczne podziękowania przybyłym kolegom ze Stowarzyszenia Kolejowej Izby Tradycji z Torunia, którzy przyjęli jego zaproszenie a swoimi eksponatami ubogacili nasze Spotkanie.
Przywiezione przez Stowarzyszenie Kolejowej Izby Tradycji z Torunia eksponaty zapełniły stół wystawowy oraz podest. Znajdowały się tam m.in. model parowozu Ty37 wraz z trzema wagonami towarowymi, model parowozu Pt47-163, telefon, kolejarskie czapki, rozkłady jazdy. Pan Bogumił Niewczas - przewodniczący Stwarzyszenia Kolejowej Izby Tradycji z Torunia oraz Wiesław Witkowski zaprezentowali historię Stowarzyszenia jego cele i kierunki działania zapraszając jednocześnie do odwiedzin w soboty na stałą wystawę znajdującą się na stacji PKP Toruń Główny (koniec peronu 2).Spotkanie uświetniły swoją obecnością także Panie: Aneta Tkiele z Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski oraz Ewelina Fuminkowska dziennikarka z Gazety Pomorskiej.
Obecność Pani Eweliny zaowocowała artykułem Członkowie klubu "Kolejnictwo" z całej Polski spotkali się w Aleksandrowie Kujawskim na portalu Aleksandrów Kujawski Nasze Miasto
Na „stoliku reklamowym” znajdowały się m.in. materiały promocyjne Stacji Muzeum oraz materiały reklamujące nową usługę Poczty Polskiej S.A. – Kryptoznaczek i Kryptopocztówka.Tematem przewodnim spotkania były obchody 161-lecia Kolei Warszawsko-Bydgoskiej przypadające dokładnie na dzień 5 grudnia 2023 roku.
W dalszej części spotkania omówiono sprawy klubowe składające się z następujących tematów:

1. Emisje kartek okolicznościowych z sygnaturą Klubu.

W tym roku ukazały się kolejne 3 – kartki są objęte abonamentem klubowym. Kontynuacja tematu „Motyw kolejowy w filmie”; 205. rocznica urodzin Ernesta Malinowskiego; 161 lat Kolei Warszawsko-Bydgoskiej. Ta kartka była dostępna na spotkaniu wraz ze znaczkiem MójZNACZEK.Kol. Zbigniew Wilczek przedstawił propozycję nowego tematu kartek – serii pt.: „Pomniki kolejowe w Polsce”. Stąd prośba do kolegów o podsyłanie zdjęć (dobrej jakości) pomników kolejowych (nie tylko parowozy), które być może są ustawione w Waszych miastach lub podczas podróży zrobiliście takie zdjęcie. Proszę także o dokładne opisy (z jakiej okazji jest to pomnik, jakie są umieszczone na im inskrypcje, nazwa miejscowości, miejsce ustawienia).

2. Abonament frankatur mechanicznych.

Na pytanie zawarte w Komunikacie nr 3 z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie frankatur otrzymałem tylko 8 odpowiedzi z czego 6 było na TAK a 2 na NIE. Kol. Krzysztof Błaszczyk zaproponował aby osoby obecne na Sali wyraziły swoją opinię i na liście obecności zaznaczyły TAK lub NIE. Uzyskano 13 głosów na TAK i 3 na NIE. Uważam, że włączenie frankatur powinno nastąpić większością głosów wszystkich członków a nie jedynie członków przyjeżdzających na spotkania. Temat ten uważam za otwarty i proszę w trybie indywidualnego zbierania głosów o kolejne głosy przesyłane na mój adres e-mail.

3. Stan konta klubowego.

W rozliczeniu składek tylko za rok 2023 niestety jesteśmy w deficycie. Wysyłka materiałów klubowych (styczeń - tylko obsługa wysyłki bez abonamentu, czerwiec, wrzesień i planowana wysyłka styczeń 2024) to koszt: 7,70 + 12,75 + 29,20 + 14,60 = 64,25 zł. Niestety przyczyniły się do tego nieopłacone składki za rok 2023. Nadal brak składek od 25 członków Klubu.
Proszę osoby, które jeszcze nie zapłaciły składki o jak najszybsze uregulowanie zobowiązania wobec Klubu wynikające bezpośrednio z Regulaminu.
Nadwyżka z lat ubiegłych spowodowała, że mamy płynność finansową i w sumie jesteśmy na niewielkim plusie.

4. Składka członkowska.

Rosnące ceny usług pocztowych a przede wszystkim wzrost ceny kartki okolicznościowej do wartości 2,20 zmusił Zarząd do przegłosowania nowej Uchwały podnoszącej składkę roczną do kwoty 70,00 zł (siedemdziesiąt złoty).
Do głosowania było uprawnionych 16 członków. Na dzień 1 stycznia 2023 roku było 79 członków (art. 9 pkt.7 Regulaminu). Wymagana ilość członków do podjęcia prawomocnej uchwały wynosiła 8 członków.
Za podwyższeniem składki głosowało 16 członków. Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.
Uchwalono, że od dnia 1 stycznia 2024 roku coroczna składka członkowska będzie wynosiła 70,00 zł płatna do końca marca 2024 roku.

5. Miejsca spotkań w 2024 roku.

Padło 5 propozycji miejsc (Oleśnica, Tczew, Gdańsk, Ruda Śląska, Warszawa). Większość opowiedziała się za Gdańskiem. Jestem po wstępnych rozmowach z Prezesem Okręgu Pomorskiego Panem Januszem Dunstem – sprawa wygląda obiecująco. W 2024 roku Stacja Muzeum ma organizować obchody rocznicy śmierci inż. Ernesta Malinowskiego. Szczegółów jeszcze nie znam. Jeżeli Klub zostanie zaproszony lub sami się wprosimy do obchodów to być może spotkanie odbyłoby się w Warszawie np. na rozpoczęcie obchodów (marzec, kwiecień) Do końca roku będę ustalał miejsca naszych spotkań aby już w Aktualnościach styczniowych podać szczegóły. Serdecznie dziękuję przybyłym na Spotkanie a nieobecnym przekazuję powyższą garść informacji do zapoznania się o bieżących działaniach Klubu.

Serdecznie pozdrawiam
Piotr Topolski
Prezes OKZ PZF „Kolejnictwo”

Foto: Mateusz Topolski.
Fotorelacja Jan Gerasa z 79. Spotkania


Fotorelacja Ryszarda Smulkowskiego z 79. Spotkania